Durf ‘Moed, lef’

De bereidheid de confrontatie met lichamelijke pijn, tegenslag en levensbedreiging, onzekerheid, angst en intimidatie aan te gaan en te doorstaan.


Weten ‘Bekend zijn met, kennis hebben van, op de hoogte zijn van’

Kennis hebben van bekende en onbekende omgeving, door middel van eigen waarneming of overdracht van informatie. Kennis wordt opgeslagen in het geheugen. Weten is het bewust zijn van bepaalde gegevens omtrent je eigen leven of de omringende wereld. Het weten is een gemoedstoestand, die exclusief aan de mens of dieren met een hoger bewustzijn wordt toegekend. Begrippen als ‘weten’‘kennis’ en ‘ervaring’ liggen heel dicht bij elkaar en worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt.

“Bon voyage, be brave, be bold, breathe and feel…”

Durf te Weten