DURF

‘Moed’

De bereidheid de confrontatie met lichamelijke pijn, tegenslag en levensbedreiging, onzekerheid, angst en intimidatie aan te gaan en te doorstaan.

 

WETEN

‘Bekend zijn met, kennis hebben van, op de hoogte zijn van’

Kennis hebben van bekende en onbekende omgeving, door middel van eigen waarneming of overdracht van informatie. Kennis wordt opgeslagen in het geheugen. Weten is het bewust zijn van bepaalde gegevens omtrent je eigen leven of de omringende wereld. Het weten is een gemoedstoestand, die exclusief aan de mens of dieren met een hoger bewustzijn wordt toegekend. Begrippen als ‘weten’, ‘kennis’ en ‘ervaring’ liggen heel dicht bij elkaar en worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt.

Wat is verlichting?

De naam voor mijn bedrijf is ontstaan na het lezen van een stuk uit de ‘Berlinische Monatsschrift’ geschreven op 30 september 1784.

Het stuk heet ‘Beantwoording van de vraag: Wat is verlichting?’ en werd geschreven door Emmanuel Kant.

VERLICHTING is het afleggen van de mens zijn, aan zichzelf te wijten, onmondigheid.
Onmondigheid is het onvermogen, zonder leiding van anderen, van het eigen verstand gebruik te maken. Die onmondigheid van de mens is aan zichzelf te wijten, wanneer de oorzaak ervan niet aan een gebrek van het verstand, maar aan besluiteloosheid en gebrek aan moed ligt, om zonder leiding van anderen van het verstand gebruik te maken.

Sapere Aude! (Durf te Weten!)

Heb zelf het lef van je eigen verstand gebruik te maken! is dus het motto van de verlichting.

Ik nodig je uit te voelen wat dit stuk bij jou mag raken…